palisiiahla’alua
Hla’alua

kiahlahlamu aku, ahlaama kiariari aku isa, kupatarʉkʉhla, puaili mitungusu, aʉnʉmi cu aaria aatʉisa miatungusucuka, ma miararuma. tuarasʉ manakai, ahlama musala, mukamu hlu mʉrʉcʉka, hlimairahlu ami, matahli tumahlaʉka, ihlaisa maci ku, patasapʉtʉ parangangau, musalacuami vuvulunga, umi lima hlicu, puaiailicu ka hlimʉrʉ cʉka, tʉramika ucani tarʉana, kuna puaili, macahli ami, miungucu ka taruaisa, marapihli ami, tasauisaka ʉvʉrʉ mana kulii’i, sapasakulai ami, matasapʉtʉ, hla pasakulai puaili, miungucu salia, tumungusu ’asisa, musa hla puaruma, miatutungusu, akuainitaka, apata likucucu vahlita.rahluua mitilihlicuami langicaka, aʉnʉmʉ alʉhlʉvʉ, tasauisa calumai, takʉsʉsʉlʉ cucu’u, miatutungusu, hla matialʉngʉsʉ isanamika, ahlahlainaisa kuami paticacʉ kʉhla isana. milʉpʉngʉ kacucu’u, miatutungusu mitilihli cu ka, papitu langica, rumahlaʉ mara auauniniauka, papitu nai amiami ka cucu’u, rahluua cuami, apau sasaliri, cuamin raahli, amiami kai’ atai, macu mu’ ai kumitaan, langica ausi, sapi taisingi ’acangʉrahlaia, ihlaisa’a i ihlahlamu, mara tamtamtasai. atʉhlʉngʉ kia mitungusuia, miahlahlivihlivi kia, angahli cuisana ka, ahlamata muruahli cu, pangahlangahla pasapu.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容